Tugigrupid

Koos on alati kergem!

Tugigrupp on grupinõustamise vorm, kus saab arutada koos teiste sarnaste kogemuste või muredega inimestega.
Tugigrupi eesmärgiks on pakkuda turvalises keskkonnas tuge, julgustust ja teadmisi vastavalt tugigrupi temaatikale.
Tugigrupid loovad osalejale hetkel puuduva tugivõrgustiku, kus ta saab kogemusi vahetada teiste sarnaste muredega inimestega. Grupinõustamine pakub emotsionaalset tuge erinevate probleemide lahendamisel.
Tugigruppe viivad läbi vaimse tervise õde, kogemusnõustaja või psühholoog-nõustaja.
Vajalik eelregistreerimine aadressil info@soomishaired.ee

  • Söömishäirega inimeste lähedaste tugigrupp