Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.
Teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist ehk teenusele suunamist võivad taotleda:

 • alla 16-aastased puudega lapsed
 • alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks
  lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise
  vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema puuet.

SRT taotlust ei ole vaja esitada kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kellel kohaliku
omavalitsuse üksus  on tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise vajadust.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest saab täpsemalt lugeda siit:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Söömishäirete Liit on Töötukassa koostööpartner ning TÖÖALASE REHABILITATSIOONITEENUSE
osutaja.

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad kliendi tegevuskava
koostamist, teenuste planeerimist ning tulemuste hindamist teenuse kestel ning
lõppedes tulenevalt Töötukassa-poolsetest juhistest tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks

Tööalasest rehabilitatsioonist saab põhjalikumalt lugeda siit:
https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

 • Psühhiaatri individuaalteenus
  70 €/t

 • Psühholoogi individuaalteenus
  55 €/t

 • Psühholoogi grupiteenus (3-10 in)
  20 €/t

 • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
  50 €/t

 • Sotsiaaltöötaja grupiteenus (3-10 in)
  20 €/t

 • Õendusalane individuaalteenus
  50 €/t

 • Õendusalane grupiteenus (3-10 in)
  20 €/t

 • Kogemusnõustamine individuaalteenus
  50 €/t

 • Kogemusnõustamine grupiteenus (3-10 in)
  20 €/t

 • Füsioterapeudi individuaalteenus
  50 €/t

 • Füsioterapeudi grupiteenus (3-10 in)
  20 €/t

 • Loovterapeudi individuaalteenus
  50 €/t

 • Loovterapeudi grupiteenus (3-10 in)
  20 €/t

 • Eripedagoogi individuaalteenus
  50 €/t

 • Logopeedi individuaalteenus
  50 €/t

 • Tegevusterapeut
  50 €/t