Teenused

Kõik Sinu jaoks olemas

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud eri- või abivajadusega laste, noorte ning täiskasvanute toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul ning kui toimetuleku parandamiseks ei piisa üksikteenuste osutamisest.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud isikutele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Muu

Pole kindel mis oleks sinu jaoks parim vali?

Kirjuta meile või helista. Oleme Sinu jaoks olemas!