Isikukeskse erihoolekande teenusmudel (ISTE)

Osaleme koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ (ISTE).

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Sisuliselt on erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, millest kombineeritakse abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett. See võimaldab teenust osutada paindlikumalt, kasutajasõbralikumalt ja kaasavamalt.

Teenused

•  vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
•  igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama
saamiseks;
•  toetus elukoha probleemide lahendamisel;
•  töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
•  füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise
juhendamine.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Projektis osalemine on kliendile tasuta.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Täpsem projekti info on kirjeldatud Tallinna linna kodulehel ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Teenuskomponentide hinnakiri alates 01.01.2022

Viimati muudetud: 13.01.2022

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT