Isikukeskse erihoolekande teenusmudel (ISTE)

Osaleme koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ (ISTE)

Mis on isikukeskse erihoolekande teenusmudel (ISTE)?

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Sisuliselt on erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, millest kombineeritakse abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett. See võimaldab teenust osutada paindlikumalt, kasutajasõbralikumalt ja kaasavamalt.

Kellele on ISTE mõeldud?

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Projekti käigus osutatavad teenused:

vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;

igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamis-toimingutega hakkama saamiseks ning toetus elukoha probleemide lahendamisel

füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine

töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida

Võta meiega ühendust

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT