Tööalane rehabilitatsioon

Mis on tööalane rehabilitatsioon?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab teid ette tööeluks;
 • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tihti küsitavad küsimused

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb Teil pöörduda Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja poole.

 • Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja hindab teenusevajadust (intervjuu käigus);
 • juhtumikorraldajaga lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või      rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • Eesti Töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad kliendi tegevuskava
koostamist, teenuste planeerimist ning tulemuste hindamist teenuse kestel ning
lõppedes tulenevalt Eesti Töötukassa-poolsetest juhistest tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.

Tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalevale kliendile maksab Eesti Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest. Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 € kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on maksimaalselt 26 €, mis hüvitatakse peale teenusel viibimist ja aluseks on kliendi poolt allkirjastatud osavõtuleht.

Teenusele saabudes on kliendil vaja ise tasuda majutuse ja toitlustuse eest.

Tööalasest rehabilitatsioonist saab põhjalikumalt lugeda siit:
Tööalane rehabilitatsioon | Töötukassa (tootukassa.ee)

Hinnakiri​

Alates 01.11.23 on meil uus hinnakiri!

Praegune hinnakiri

invididuaalteenus, 60 minutit – 80,00 EUR;

Grupiteenus  (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 50,00 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Psühholoogi individuaalne teenus, 60 min – 110 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Loovterapeudi individuaalteenus, 60 minutit – 70,00 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Õe individuaalteenus, 60 minutit – 70,00 EUR

Õe grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Arsti individuaalteenus, 60 minutit – 120,00 EUR

Tegevusterapeudi individuaalteenus, 60 minutit  – 90 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Logopeedi individuaalteenus, 60 minutit –  110 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Eripedagoogi individuaalteenus, 60 minutit –  90 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Kogemusnõustaja individuaalteenus, 60 minutit –  90 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Hinnakiri alates 01.11.23

invididuaalteenus, 60 minutit – 80,00 EUR

Grupiteenus  (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 80,00 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Psühholoogi individuaalne teenus, 60 min – 120,00 EUR

Loovterapeudi individuaalteenus, 60 minutit – 70,00 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Õe individuaalteenus, 60 minutit – 90,00 EUR

Õe grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Arsti individuaalteenus, 60 minutit – 150,00 EUR

Tegevusterapeudi individuaalteenus, 60 minutit  – 90 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Logopeedi individuaalteenus, 60 minutit –  110 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Eripedagoogi individuaalteenus, 60 minutit –  90 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

Kogemusnõustaja individuaalteenus, 60 minutit –  90 EUR

Grupiteenus (4-10 osalejat) 30 EUR inimese kohta

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT