Kodukord

Meie kodukorrad ning kliendilepingud

MTÜ Söömishäirete Liidu (SHL) kodukord

 

 • MTÜ SHL-i töötaja vastab telefonikõnedele tööpäevadel kell 09.00-17.00 ja e-postile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Nõustamisele/teenusele registreerimiseks või aja tühistamiseks helistage tel. 52 51207 või saatke kiri e-posti aadressile: info@soomishaired.ee
 • Palume teenusele tulla täpselt kokku lepitud ajaks või 5-10 min varem.
 • Esmase vastuvõtu eel palume tutvuda kliendi õiguste ja kohustustega asutuse kodulehel, et sõlmida kliendileping asutusega.
 • Erakliendil on õigus saada kodulehel kirjas olevaid teenuseid ja tasuda teenuse eest vastavalt hinnakirjale arve alusel.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni kliendil palume esmasel kohtumisel kaasa võtta või saata e-postile suunamiskiri ja olemasolev rehabilitatsiooniplaan või tegevuskava.
 • Tööalase rehabilitatsiooni klient registreerib telefoni või e-posti teel ennast tegevuskava koostamisele.
 • Rehabilitatsiooniteenuse saajal on õigus saada teenuseid vastavalt rehabilitatsiooniplaanile või tegevuskavale.
 • Kliendil on kohustus allkirjastada osavõtuleht iga teenusel käimise kohta (Eesti Töötukassa kliendid).
 • Klient on kohustatud asutusele teatama oma teenustest loobumisest eelmisel tööpäeval. Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada. Hilinemisel ei lükku teenuse aeg edasi.
 • Järjepidevalt teenusele mitte ilmumise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa).
 • Kliendi kohta käiv konfidentsiaalne info on lukustatud kapis, millele on juurdepääs spetsialistidel ja juhtkonnal. Andmekaitse kirjeldus on avalikult nähtav kodulehel www.soomishaired.ee/andmekaitse.
 • Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.
 • Suhtuda tuleb lugupidavalt teistesse klientidesse, töötajatesse ja asutuse varasse. Kui klient käitub spetsialistiga lugupidamatult ja solvavalt, siis jätame endale õiguse lõpetada kliendiga teenuse lepingu.
 • Asutuse ruumides ei ole lubatud ilma eelneva kokkuleppeta filmida, pildistada ja vestlusi salvestada.
 • Alkoholi- ja narkojoobes kliente on asutusel õigus mitte teenindada.
 • Asutusel on õigus teenuse osutamisest keelduda kui teenuse saajal on ilmnenud esmased haigustunnused (köha, nohu, palavik vms) või on haigestunud.
 • Kliendil on õigus igal ajal loobuda teenustest ja valida endale sobivam asutus.
 • SHL järgib andmekaitse reegleid, tegutseb keskkonnasäästlikult ja lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist 10.12.2021
MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT