Söömishäirete Liit

Paranemine on võimalik.

Söömishäirete Liidust

Söömishäirete liit (SHL) on asutatud 2020 ning koondab söömishäirete all kannatavaid inimesi, nende pereliikmeid ja sõpru-lähedasi. SHL teeb koostööd spetsialistidega, kellel on sobiv väljaõpe ning kogemus söömishäirete ravis ja rehabilitatsioonis

Söömishäirete Liidu eesmärk on pakkuda tuge ja teaduspõhist infot söömishäirete ning söömishäirete ravi kohta; tõsta teadlikust söömiskäitumise teemadel. Viime läbi koolitusi, korraldame tugigruppe ja üritusi

Meie Koostööpartnerid

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud eri- või abivajadusega laste, noorte ning täiskasvanute toetamiseks

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Abivajava lapse rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud isikutele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Abivajav laps

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud isikutele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

MTÜ SÖÖMISHÄIRETE LIIT